Holiday Inn Express

We design & build building systems

Holiday Inn Express

Klient: Strabag
Na zlecenie firmy Strabag Sp. z o.o. zrealizowaliśmy roboty w zakresie kompleksowego wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w hotelu Holiday Inn Express

Instalacje elektryczne:

 • Instalacja zasilania SN wraz z rozdziałem mocy, WLZ
 • Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, sterowanie KNX
 • Instalacja gniazd
 • Instalacja ogrzewania podjazdu, instalacja odgromowa

Instalacje teletechniczne:

 • Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
 • Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
 • Instalacja systemów bezpieczeństwa (SKD, SSWiN, CCTV)
 • Instalacja LAN i RTV, centrala telefoniczna
 • Instalacja zamków hotelowych
 • Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania hotelem
 • Dostawa telewizorów hotelowych
 • Instalacja AV
 • Wdrożenie i uruchomienie systemów

Inne realizacje