Junior Project Manager ds. projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych

W związku z dynamicznym rozwojem i kolejnymi realizacjami poszukujemy pracownika na stanowisko:

Junior Project Manager ds. projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Miejsce pracy: Woj. Mazowieckie – Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

Zakres obowiązków

 • Nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami;
 • Nadzór nad przestrzeganiem terminów realizacji robót zgodnie z umową i harmonogramem;
 • Przygotowanie harmonogramów projektów, zarządzanie dostawami, zasobami ludzkimi oraz monitorowanie postępu prac;
 • Stały nadzór nad jakością wykonywanych robót, koordynowanie działań zespołu projektowego oraz podwykonawców, monitorowanie usterek wykonawczych;
 • Wykonywanie i sprawdzanie przedmiarów, kosztorysów.
 • Utrzymywanie regularnej komunikacji z klientem oraz dostawcami;
 • Monitorowanie i zarządzanie dokumentacją projektową, w tym rysunkami technicznymi, specyfikacjami, umowami i innymi dokumentami.
 • Przygotowywanie  materiałów odbiorowych i dokumentacji podwykonawczej;
 • Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących postępu projektu oraz prezentowanie ich zarządowi i klientowi.
 • Analiza i optymalizacja rozwiązań projektowych,
 • Identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem projektu oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń.
 • Współpraca z działem sprzedaży w celu zapewnienia wizji lokalnych oraz podtrzymania kontaktu z klientem.
 • Zapewnienie, że prace realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami jakościowymi.

Wymagania

 • Wyższe wykształcenie techniczne w dziedzinie elektryki, teletechniki, inżynierii elektrycznej lub pokrewnej.
 • Min. 2 letnie doświadczenie na stanowiskach inżynieryjnych w branży instalacji elektrycznych lub teletechnicznych bądź doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 • Dobra znajomość obsługi MS Office, MS Project, AutoCad, znajomość narzędzi do zarządzania projektami.
 • Zdolność do skutecznego planowania i organizacji działań projektowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie, w przypadku międzynarodowych projektów lub klientów.
 • Umiejętność efektywnego zarządzania czasem i priorytetami w dynamicznym środowisku projektowym.
 • Gotowość do pracy na projektach w całej Polsce

Oferujemy:

 • wdrożenie do pracy na stanowisku;
 • pracę przy prestiżowych projektach w kraju i zagranicą;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź B2B;

Benefity

 • dofinansowanie do zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • spotkania integracyjne
 • firmowa drużyna sportowa
 • parking dla pracowników
 • program rekomendacji pracowników
 • wolontariat pracowniczy
 • inicjatywy dobroczynne
 • służbowy laptop, telefon, samochód
 • Dobra kawa i pozytywna energia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Formularz CV

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej

  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@ips-ex.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.