Ekomural – „Focus deep”

ekomurale-realizacja

„Focus deep” czyli praca o głębi rzeczy,
o tym, że jeśli spojrzy się na coś uważniej, a nie powierzchownie, otwierają się nowe wizje, nowe znaczenia. 

Nasza inicjatywa tworzenia ekomurali powstała wraz z namalowaniem własnego dzieła zatytułowanego „Focus deep”. Powodem wdrożenia innowacji była chęć poprawy jakości powietrza w okolicach budynku Intelligent Technologies oraz poprawa świadomości ekologicznej pracowników
i lokalnej społeczności.

Nasz mural każdego dnia

  • Eliminuje 13,24g tlenku azotu (NOx)
  • Pochłania 1859g dwutlenku węgla (CO2)
  • Redukuje równowartość zanieczyszczeń produkowanych przez 18 samochodów osobowych
  • Oczyszcza powietrze tak samo jak 86m2 lasu