Wdrożenie z zakresu Audio Video oraz Ericsson LG dla Hotelu Mazurski Raj

Aktualności

Na podstawie podpisanej umowy z LIDO Grup realizujemy wdrożenia z zakresów Audio Video oraz systemów telekomunikacyjnych Ericsson LG w Hotelu Mazurski Raj. Instalacje AV obejmują wdrożenie systemów wizyjnych, systemu sterowania opartego o podzespoły firmy Crestron, instalacji systemów nagłośnienia oraz systemu telewizji hotelowej i digital signage opartych na rozwiązaniach Philipsa. W zakresie instalacji telekomunikacyjnej w kompleksie zostanie uruchomiony system telefoni IP iPECS UCP600 oraz telefonów IP LIP-900 i 9040.