Rozpoczęliśmy budowę hali dla firmy TASBUD

Aktualności

Z początkiem marca 2021 roku rozpoczęliśmy prace na nowo budowanej Hali dla firmy TASBUD. W zakresie naszych prac są pełne instalacje elektryczne i teletechniczne w hali produkcyjnej, przyległym biurze oraz placu składowym i parkingu. Zasilanie nN od trafostacji do wszystkich odbiorów, SSP, LAN, KD, SSWiN, CCTV, instalacje odgromowe i uziemień, kanalizacja TT.