Rozpoczęliśmy prace na budynku Chmielna 98

Aktualności

Pod koniec marca zaczeliśmy kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w budynku biurowo-usługowym aranżacji powierzchni dla PKO BP zlokalizowanej na VI, VII, VIII,  IX, X, XI, XII, XIII piętrze obiektu przy ul. Chmielnej 89 w Warszawie. Umowa swym zakresem obejmuje dostawę oraz montaż tras kablowych, okablowania bezhalogenowego, rozdzielnic piętrowych oraz osprzętu elektrycznego włącznie z puszkami podłogowymi floorbox. Zakres robót obejmuję również wizualizację liczników energii elektrycznej w systemie BMS, uruchomienie system monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych oraz wykonanie połączeni audiowizualnych dla rzutników i monitorów z wykorzystaniem okablowania HDMI.