SYSTEM WIDEO KONFERENCYJNY
UŁATWIAJĄCY ZDALNĄ WSPÓŁPRACĘ.
KONFIGURACJA OD RĘKI!

Wzrost znaczenia rozmów wideokonferencyjnych w komunikacji biznesowej oznacza, że prosty system zarządzania jakością tych spotkań,
jest ważniejszy niż kiedykolwiek.
Yealink Meeting Server to zintegrowana platforma wideokonferencyjna oparta na infrastrukturze chmurowej. Dostępna jako wirtualna maszyna pozwala na kompleksową obsługę dużych systemów wideokonferencyjnych i wielostronnych połączeń w jakości HD.

Platforma wideokonferencyjna oparta na chmurze

Oparty na rozproszonej, chmurowej architekturze, Yealink Meeting Server może być instalowany na lokalnych serwerach (on-premise) lub wdrożony w oparciu o usługę chmury publicznej. Możliwość instalacji w postaci zwirtualizowanej, pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i ogranicza zużycie energii elektrycznej.

Książka
telefoniczna

Firewall
Traversal

Serwer
Rejestracji

MCU

Zarządzanie
spotkaniami

Zarządzanie
urządzeniami

Funkcje ułatwiające zdalną współpracę

Yealink Meeting Server obsługuje wiele trybów konferencji, jak konferencje P2P, konferencje planowane i spontaniczne oraz tryb szkoleniowy, dopasowując się tym samym do potrzeb wielu firm. Pozwala na planowanie spotkań wideo i rezerwowanie wirtualnego pokoju spotkań bezpośrednio przez www lub Microsoft Outlook. Wyświetlane na ekranie przypomnienia o konferencji i dostęp do konferencji przy pomocy jednego kliknięcia, ułatwia pracę z urządzeniem. Dzięki wielu funkcjom zarządzania spotkaniami, moderator może w prosty sposób zmienić układ okien, wyciszyć wybranego lub wszystkich rozmówców, a także zakończyć konferencję.

Planowanie
spotkań

Spontaniczne
spotkania

Outlook
Plug-in

Proste dołączanie
do spotkań

Rozproszona
architektura

Wirtualizacja

Wirtualne
pokoje
spotkań

Stabilność
i bezpieczeństwo

Dowolna osoba, dowolne urządzenie, dowolne miejsce

Yealink Meeting Server głęboko integruje się z rodziną urządzeń wideokonferencyjnych Yealink VC, np. wideoterminalem VC120, aplikacją VC Desktop, czy wideotelefonem T49G. Obsługuje wirtualne pokoje spotkań (VMR) i odbieranie połączeń przychodzących z systemów innych producentów, opartych na protokołach SIP/H.323. YMS pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniami, co znacznie zwiększa efektywność pracy działu IT i redukuje koszty obsługi technicznej.