Zakres prac obejmował wykonanie systemu :

  • okablowania strukturalnego,
  • kontroli dostępu,
  • telewizji przemysłowej,
  • rejestracji czasu pracy
  • video-domofonowego.

Wszystkie powyższe systemy zostały oparte o sieć IP.