17 stycznia w siedzibie firmy Integrated Professional Solutions odbyło się szkolenie dla Partnerów.  Zgodnie z programem szkolenia, uczestnicy:

– zapoznali się z produktami: eMG80, eMG800  i UCP, rodzajami kart peryferyjnych, możliwościami rozbudowy produktów oraz z przykładami ich zastosowania;

– uczyli się programowania central E-LG;

– poszerzyli wiedzę na temat okablowania strukturalno-miedzianego, okablowania światłowodowego

– oraz odbyli szkolenie z  zakresu pomiaru okablowania LAN.

Na zakończenie szkolenia każdy z Partnerów otrzymał certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.