31 stycznia w naszej siedzibie odbyły się dwa szkolenia dla Partnerów. Przedmiotem pierwszego szkolenia był produkt OneNumber, natomiast na drugim szkoleniu omawialiśmy centrale Ericsson LG.

W ramach szkolenia na temat One Number, Partnerzy zdobyli wiedzę na temat:

– modułów składowych Platformy OneNumber (OneFax, OneConference, OneContact, OneTrunk I OneGlobal);
– głównych funkcjonalności Platformy OneNumber;
– oraz podstawowych metod konfiguracja centrali (modeli wdrożenia, konfiguracji urządzeń i zarządzania).

Natomiast podczas szkolenia poświęconego centralom Ericsson LG, dzieliliśmy się swoim doświadczeniem z zakresu:

– rodzajów kart peryferyjnych, rozbudowy i przykładów zastosowania dla produktów eMG80, eMG800 i UCP100/600/2400;
– podstawowego programowania central E-LG (logowanie do centrali i nadawanie uprawnień dla kont administracyjnych);
– podstawowych konfiguracji adresacji IP central;
– konfiguracja planu numeracyjnego;
– konfiguracja numeracji wewnętrznej;
– instalacji aparatów (analogowe/systemowe/IP);
– grup huntingowych;
– oraz podłączania linii miejskiej (FXO/ISDN BRI/ISDN PRI/SIP TRUNK).

Jako potwierdzenie swojej nowo nabytej wiedzy Partnerzy otrzymali od nas certyfikaty.