LDP-7004N

  • 2 przyciski elastyczne
  • 5 przycisków zdefiniowanych
  • OHD (wybieranie numerów przy odłożonej słuchawce)
  • Dioda sygnalizująca wiadomość oczekującą