LIP-9070DSS48

  • Zgodne urządzenia: LIP-9070
  • 48 przycisków elastycznych
  • Typ podkładu: papierowy
  • Połączenie DSS: maks. 2 moduły