LIP-9048DSS

  • Zgodne urządzenia: LIP-9020/30/40/71
  • 48 przycisków elastycznych z 3-kolorowymi diodami LED
  • Typ podkładu: papierowy
  • Połączenie DSS: maks. 2 moduły