LIP-9024LSS

  • Zgodne urządzenia: LIP-9020/30/40/71
  • 12 przycisków elastycznych z 3-kolorowymi diodami LED i przyciskami do przełączania między 2 stronami
  • Typ podkładu: LCD
  • Połączenie LSS: 1