LIP-8048DSS

  • Zgodne urządzenia: LIP-8012E/24E/40E/50E
  • 48 przycisków elastycznych
  • Typ podkładu: papierowy
  • Połączenie DSS: maks. 4 moduły