LIP-8040LSS

  • Zgodne urządzenia: LIP-8012E/24E/40E/50E
  • 40 przycisków elastycznych
  • Typ podkładu: LCD
  • Połączenie LSS: maks. 4 moduły