iPECS UDM

Zunifikowany Menadżer Urządzeń, który umożliwia zarządzanie wszystkimi produktami iPECS. Dzięki aplikacji UDM można zapomnieć o problemach ze skomplikowanym zarządzaniem siecią. Administratorzy mogą teraz uprościć zarządzenie całą siecią i wymogi z tym związane, wykorzystując jeden zwarty, znajomy interfejs.

  • Rejestrowanie Systemu/przełącznika za pomocą profilu internetowego
  • Baza informacji o urządzeniach i ich parametrach
  • Interfejs Administratora poprzez sieci web
  • Interfejs wiersza poleceń – Telnet (ES-3000)
  • Szeregowy interfejs wiersza poleceń (ES-3000)
  • Informacje o porcie/urządzeniu i monitorowanie ruchu danych za pomocą SNMP
  • Test Ping/Traceroute
  • Kontrola rozmieszczenia okien i eksportowanie raportów excel
  • Budowanie kompletnej sieci komunikacyjnej za pomocą rozwiązań End-to-End iPECS