iPECS Report Plus

Narzędzie dla małych telecentrów, służące do monitorowania i raportowania w czasie rzeczywistym

  • Dystrybucja połączeń na podstawie wbudowanych funkcji ACD serwera połączeń
  • Zapisywanie i wyświetlanie rozliczeń połączeń i danych ACD wygenerowanych przez serwer połączeń
  • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji dla przełożonego lub kierownictwa
  • Statystyki osobiste na potrzeby raportów dla konsultantów i przeglądów wyników
  • Nagrywanie rozmów za pomocą rozwiązania iPECS IPCR