Leasing

Rodzaje leasingu

Wybór formy leasingu zależy oczywiście od korzystającego, jego aktualnych potrzeb w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz przewidywanego okresu korzystania z przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy

6

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Rodzaj leasingu, w którym nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej część odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. W przypadku tej formy finansowania przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. W leasingu finansowym nie ma wykupu. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Zobacz porównanie

Leasing operacyjny

Rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

Zobacz porównanie

Porównanie leasingu operacyjnego z finansowym

Leasing finansowy Leasing operacyjny
Koszty operacyjne Wyższe koszty operacyjne Niższe koszty finansowe operacyjne
Ilość zawartych umów Ok. 15% wszystkich umów Ok. 85% wszystkich umów
Klienci Duże korporacje Małe i średnie firmy
Okres użytkowania Długi Krótki
Korzyści Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość opłat leasingowych w danym roku podatkowym. Zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów, zmniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych w okresie trwania umowy.

Porównanie leasingu operacyjnego z finansowym

Leasing finansowy
Koszty operacyjne Wyższe koszty operacyjne
Ilość zawartych umów Ok. 15% wszystkich umów
Klienci Duże korporacje
Okres użytkowania Długi
Korzyści Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość opłat leasingowych w danym roku podatkowym.
Leasing finansowy
Koszty operacyjne Wyższe koszty operacyjne
Ilość zawartych umów Ok. 15% wszystkich umów
Klienci Duże korporacje
Okres użytkowania Długi
Korzyści Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość opłat leasingowych w danym roku podatkowym.

3white

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!

Leasing nie wyklucza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego.

Warunki leasingu operacyjnego:

  • Opłata wstępna: 10 – 30%
  • Okres Leasingu: 24 – 60 miesięcy
  • Waluta: PLN
  • Okres działalności firmy – min. 12 miesięcy.
  • Dodatni cashflow: zysk netto/strata netto + amortyzacja > 0

Wymagane dokumenty:

  • Ankieta Danych.
  • Dokumenty Rejestrowe – KRS/wpis do ewidencji, NIP, Regon.
  • Oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS i US.
  • Dokumenty finansowe Klienta za ostatni rok obrachunkowy i za ostatni okres bieżącego roku