IPS

Integrated Professional Solutions sp. z o.o.

Adres Siedziby: Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

 

Wykonujemy projekty i integracje systemów słaboprądowych i elektrycznych, optymalizacje oraz całościowe wdrożenia zarówno dla powstających obiektów jak i dla obiektów istniejących. Gwarantujemy sprawdzone rozwiązania, wysoki standard wykończenia oraz jakość na prowadzonych przez nas projektach. Nasza firma jest częścią Grupy Kapitałowej posiadającej wieloletnią ugruntowaną pozycję na rynku.

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator ds. instalacji elektrycznych i teletechnicznych

 

Zakres obowiązków:

•         Kosztorysowanie zakresów eklektycznych i teletechnicznych,

•         Nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z robotami towarzyszącymi,

•         Koordynacja wykonywanych robót budowlanych w podległym zakresie,

•         Harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania,

•         Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców oraz odbiór robót,

•         Sprawowanie kontroli nad techniczną dokumentacją inwestycji,

•         Odpowiedzialność za jakość realizowanych robót,

•         Udział w procesach zakupów dóbr i usług w ramach realizowanych kontraktów zgodnego z przewidzianymi budżetami i harmonogramami oraz obowiązującymi w firmie procedurami,

•         Negocjowanie umów i zamówień z podwykonawcami,

•         Tworzenie zapytań ofertowych, kosztorysowanie, zamówienia,

•         Tworzenie i zarządzanie bazą dostawców,

•         Koordynowanie procesu oceny dostawców i usługodawców,

•         Dbanie o sprawny obieg dokumentów w dziale DIN (umowy handlowe, zamówienia, faktury),

•         Weryfikacja projektów pod kątem wykonawstwa instalacji,

•         Organizacja i koordynacja prac na budowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,

•         Nadzorowanie i monitorowanie jakości, terminowości oraz bezpieczeństwa wykonywania prac,

•         Realizowanie wyznaczonych planów biznesowych spółki w zakresie działu instalacji niskoprądowych i elektrycznych,

•         Budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.

 

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź B2B,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Pracę dla prężnie rozwijającej się firmy o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Pakiety medyczne i sportowe,
 • Możliwość awansu i rozwoju,
 • Niekorporacyjny system pracy – posiadasz realny wpływ na rozwój firmy,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

 

Formularz CV

 

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@ips-ex.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.