IPS

Integrated Professional Solutions sp. z o.o.

Adres Siedziby: Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

 

Pracując jako zespół specjalistów branży AV i Digital Signage, staramy się na nowo zdefiniować konwencje, projektując i tworząc instalacje multimedialne dostosowane do konkretnych miejsc i przestrzeni rynku biurowego, ekspozycji muzealnych, obiektów sportowych oraz obiektów hotelowych.

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Handlowiec ds. systemów AV oraz Digital Signage

Twój zakres obowiązków

 • Utrzymywanie relacji z obecnymi Klientami i pozyskiwanie nowych Klientów,
 • Sprzedaż produktów i usług z zakresu dostawy i instalacji systemów AV / Digital Signage,
 • Wsparcie zespołu i bezpośredniego przełożonego w koordynacji, monitorowaniu i zarządzaniu wszystkimi procesami sprzedaży i procesowaniem szans sprzedażowych,
 • Wspieranie współpracy z Działem Prawnym i innymi powiązanymi jednostkami niezbędnymi do przygotowania umowy z klientami,
 • Dbanie o rozwój sprzedaży w regionie w zakresie systemów AV/Digital Signage,
 • Realizacja zapytań i przekazywanie szczegółowych informacji ze spotkań z klientami do działu ofertowania i kosztorysowania,
 • Ścisła współpraca z działem projektów AV/ Digital Signage oraz działów kosztorysowania i ofertowania,
 • Wsparcie procesów lead/bid/contract management; monitorowanie i raportowanie powyższych zakresów podczas cyklicznych spotkań wewnętrznych działu AV/Digital Signage

 

Nasze wymagania

 • Umiejętność przełamywania barier komunikacyjnych oraz szybkiego ustalania potrzeb Klienta,
 • Zakładanie „Opportunities”,
 • Aktualizacja dokumentów procesu sprzedażowego,
 • Rejestrowanie klienta/-ów w CRM i uzupełnianie istotnych warunków współpracy,
 • Przygotowywanie statystyk i prognoz związanych ze sprzedażą,
 • Umiejętność zarządzania czasem i samoorganizacji,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Udokumentowane doświadczenie i referencje w sprzedaży instalacji AV / Digital Signage.

 

 To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź B2B,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Pracę dla prężnie rozwijającej się firmy o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Zestaw narzędzi biznesowych niezbędnych do pracy – telefon, laptop, oprogramowanie, możliwość uzyskania samochodu służbowego,
 • Pakiety medyczne i sportowe,
 • Możliwość zdobycia nowych kompetencji i rozwoju zawodowego,
 • Niekorporacyjny system pracy – posiadasz realny wpływ na rozwój firmy.

 

Formularz CV

 

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Integrated Professional Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@ips-ex.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.