Rozwój spółki

W najbliższych latach planujemy dalsze skumulowane działania mające na celu kontynuację dynamicznego rozwoju Spółki uwzględniającego zaangażowanie w istniejącą ofertę, ale nie tylko. Naszym celem jest jej rozbudowa o produkty mające charakter komplementarny.

Rozpoczęliśmy prace nad budową nowego działu mającego za zadanie wytworzenie kompetencji w zakresie projektowania oraz budowy instalacji sanitarnych i mechanicznych. Działania sprzedażowe pozwoliły nam na budowę portfela realizacji na rok 2020-2021. Dążymy do intensyfikacji tej strategii, dlatego w najbliższych latach planujemy zwiększyć zaangażowanie sprzedaży w pozyskiwaniu dużych projektów. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest systematyczna rozbudowa zasobów ludzkich w działach realizacyjnych. Stopniowa rezygnacja z podwykonawców co za tym idzie większe wykorzystanie własnych zasobów podczas realizacji ma na celu systematyczne zwiększanie marżowości produktów. W najbliższym latach planujemy znacznie rozszerzyć działania Spółki o współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie rozbudowy instalacji miedzianych oraz światłowodowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Nasze dotychczasowe doświadczenia umożliwiły utworzenie dedykowanego wyspecjalizowanego działu, który będzie w stanie w najbliższych latach znacznie zwiększyć przychody w tym zakresie. 

18

milionów przychodu ze sprzedaży za rok 2019

1 000 000

zysku brutto za 2019 rok

150%

skok sprzedaży względem 2018 roku

404%

wzrostu zysku względem 2018 roku

Cele strategiczne na lata2020-2021

Po analizie danych z roku 2019 duże nadzieje pokładamy w systematycznym rozwoju działu zajmującego się realizacją usług w zakresie obsługi technicznej budynków biurowych, hoteli, etc. Planujemy rozszerzyć współpracę na podstawie umów ramowych z naszymi dotychczasowymi Klientami. 

Główne cele strategiczne na lata 2020-2021 są następujące: